Lidmaatschap

 
Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die alleen gezamenlijk succesvol kunnen worden aangepakt. Sluit u ook aan bij NRK Sectie Flexibel PU-schuim en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.

  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging
Informatie
 

Impact-analyse Berenschot voor Green PAC

Green PAC heeft een impact-analyse laten maken door adviesbureau Berenschot. Hieruit blijkt dat in de afgelopen vijf jaar tien miljoen euro omzet is gecreëerd met nieuwe werkgelegenheid binnen de iLab bedrijven. Het betreft ook een stijging van 213 fte directe werkgelegenheid en nog eens 239 fte indirecte, zo meldt Green PAC. Als hotspot voor chemische innovatie in Noordoost-Nederland met een focus op biobased en circulaire materialen, heeft Green PAC, dat een initiatief is van de hogescholen Windesheim en NHL Stenden, in vijf jaar tijd ruim zeventig mkb'ers bij projecten betrokken.

De regio Noordoost-Nederland heeft van oudsher een sterke maakindustrie met nadruk op kunststoffen. Directeur Rob Voncken: "Wat we zien sinds de oprichting van Green PAC is dat we bijdragen aan het regionaal innovatievermogen. En dat draagt bij aan meer werkgelegenheid, een gunstiger vestigingsklimaat, nieuwe producten en samenwerking."  En ook Den Haag vindt dat belangrijk. Bij de oprichting kreeg Green PAC de officiële labels van Center of Expertise, iLab en COCI. "Juist die labels maken Green PAC een sterk initiatief", aldus Voncken. Dat vindt ook iLab-business developer Bastian Coes. "Met het iLab-label binnen Green PAC maken we innovatie mogelijk voor startende ondernemers. We bieden inhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van een onderneming, hebben testlocaties en r&d-faciliteiten die ze kunnen gebruiken én bieden geschikte bedrijfsruimte. En dat alles tegen zeer gunstige voorwaarden. Met dit pakket maken we de drempel zo laag mogelijk voor startende ondernemers om aan de slag te gaan in de chemie met de nadruk op kunststoffen."  

Investeren in kennis en human capital
Dat Green PAC succesvol is, blijkt wel uit het aantal onderzoeksprojecten en het aantal gestarte iLab-ondernemers. Coes: "In de periode dat we bestaan, nu vijf jaar, hebben we ruim 35 ondernemers begeleid. Het zit hem in de formule die we gebruiken. We zetten de ondernemer centraal en niet het product dat hij of zij wil maken. Bovendien kunnen we specifieke vragen neerleggen bij de kunststof lectoraten van Windesheim en NHL Stenden met als extra voordeel dat kennis wordt gedeeld met het bedrijfsleven en er visa versa nieuwe inzichten terugvloeien in het onderwijs. Die werkwijze kan ervoor zorgen dat een ondernemer bij ons binnenkomt met een idee voor een bepaald product, maar er gaande weg achter komt dat dat product iets heel anders moet worden. En juist die aanpak maakt dat we daadwerkelijk investeren in Human Capital, met als gevolg dat het aantal succesvolle start-ups hoger ligt dan gemiddeld."

Meer lezen:


« Terug naar vorige pagina

Contact

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postbus 418
2260 AK Leidschendam

 


Contact

 

NRK Sectie Flexibel PU-Schuim

Tel: 070-444 06 90
Fax: 070-444 06 61

E-mail
 

NRK

 
 

© NRK Sectie Flexibel PU-schuim 2020